Jeugdorkest Jong Excelsior, Muziekvereniging Groot Excelsior

Amsterdam
Contactadressen
Repetitieruimte: Pieter Jelles Troelstraschool
Klein Excelsior - zaterdagmiddag 18.00 - 19.00 uur
Jong Excelsior - zaterdagavond 19.15 - 22.00 uur
Groot Excelsior - dinsdagavond 19.45 - 22.00 uur
Adres: dr. H. Colijnstraat 2
1067 CG Amsterdam
(plattegrond)
N.B. correspondentie / postadres:
Sloterweg 1a
1171CE Badhoevedorp
afmelden JE en KE bij Casper
afmelden GE bij Marie-Louise
je.afmelden@jongexcelsior.nl
ge.afmelden@jongexcelsior.nl
06 27 24 33 66
Dirigent Jong Excelsior
René Meulenberg
Muzikaal verantwoordelijk voor de Opleidingen
je.dirigent@jongexcelsior.nl
Dirigent Groot Excelsior
Ronald Slager
ge.dirigent@jongexcelsior.nl
0513 43 57 67
Voorzitter Marlies Sikken
Algehele leiding van de vereniging,
representatie, externe zaken
voorzitter@jongexcelsior.nl
Secretaris Casper Albers
Alle secretariaatswerkzaamheden,
ledenadministratie en donateursadministratie

secretaris@jongexcelsior.nl

Penningmeester Maarten van der Meij
Financïele administratie gehele vereniging
penningmeester@jongexcelsior.nl
06-54653305
Algemene bestuursleden:  
Orkestmanagers JE:
Valerie Corlu / Lisa Solavera
Dagelijkse leiding JE,
contactpersoon JEB (JE-Commissie)
je@jongexcelsior.nl

Orkestmanagers GE:
Iris de Rink en Meike Remmers.
dagelijkse leiding GE, contactpersoon GEB

ge@jongexcelsior.nl


PR
Trudy Admiraal
pr@jongexcelsior.nl
PR Commissie
Daniëlle de Tree (social media)
Cathelijne Vreugdenhil (ontwerp drukwerk),
Jopie Buijs (website)
Trudy Admiraal (tekstredactie)
pr@jongexcelsior.nl
Muziekbeheer
Jetske Cnossen
muziekbeheer@jongexcelsior.nl
06 28171250
Redactie De Blaasbas
Trudy Admiraal
Cathelijne Vreugdenhil
blaasbas@jongexcelsior.nl
06 46 06 60 37
Groot Excelsior Beleidsgroep:
organisatie GE activiteiten
geb@jongexcelsior.nl
Jong Excelsior Commissie:
organisatie JE activiteiten
William Masseur
Valerie Corlu
Eva Kuil
jeb@jongexcelsior.nl
Muziekcommissie Groot Excelsior
Olivier Straman
Ingeborg Nagel
ge.muziekcommissie@jongexcelsior.nl

Muziekcommissie Jong Excelsior
Casper Albers
Lisa Solavera

je.muziekcommissie@jongexcelsior.nl
Commissie Oud-Leden: organisatie reünie + reünistenorkest
Loes Kwant
Rob Bakker
Gabri Schat
Marijke Admiraal
col@jongexcelsior.nl