Informatie over de vereniging

Op 22 oktober 1926 werd in Amsterdam oud-west knapen-harmonie-korps "Jong Excelsior" opgericht als onderdeel van de Westerspeeltuinvereniging. In 1957 werd het orkest -waarin inmiddels ook meisjes mochten meespelen- een zelfstandige vereniging: Jeugdorkest Jong Excelsior

Tijdens het 55 jarige jubileum, in 1981 ontstond uit het reunistenorkest Harmonieorkest Groot Excelsior.
Het orkest werd opgericht voor leden van Jong Excelsior ouder dan 25 jaar.

Tot het 80-jarige jubileum in 2006 floreerden beide orkesten, daarna liep de belangstelling van de jeugd om in orkestverband te musiceren steeds verder terug. Vanaf augustus 2023 zijn beide orkesten samengevoegd tot één wekelijks repeterend orkest, Harmonieorkest Groot Excelsior waarin iedereen ongeacht leeftijd of muzikaal verleden welkom is. Daarnaast is bij speciale gelegenheden Projectorkest Excelsior actief.

Repetities

Groot Excelsior repeteert dinsdagavond van 19.45 tot 22.15 uur;
Het Projectorkest Excelsior repeteert per project op andere tijden.

De repetities zijn in de P.J.Troelstraschool,
dr. H. Colijnstraat 2, 1067 CG Amsterdam Nieuw-West.
Op loopafstand van tram- en bushalte; gratis parkeren vanaf 19:00 uur.

Contributie

De contributie bedraagt € 300,- per jaar. Jongeren (<25 jaar) betalen € 240,- per jaar.
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli.

Het bedrag dient, bij voorkeur via een automatische overboeking, overgemaakt te worden op ING bankrekening NL78 INGB 0003 7797 73 op naam van Jong Excelsior te Amsterdam. Voor betalingen uit het buitenland is de BIC-code van de ING Bank INGBNL2A.

Leden die tijdelijk stoppen met spelen en lid blijven van de vereniging worden niet (automatisch) ontheven van hun contributieplicht. Zij kunnen hiertoe een verzoek mailen aan de penningmeester. penningmeester@jongexcelsior.nl

Subsidieregelingen / kortingen

Voor jongeren met ouders met een laag inkomen bestaan er in Amsterdam twee subsidieregelingen voor zowel contributie als instrumenthuur. De scholierenvergoeding  en het Jongerencultuurfonds

Donateurs

Wij zijn we enorm blij met onze donateurs, mensen die betrokken zijn bij onze vereniging en ons financieel steunen. Donaties vormen een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging. Zij maken het mogelijk om het instrumentarium op peil te houden, concerten, concertreizen en studieweekends te organiseren, kortom, alles wat nodig is om de vereniging in stand te houden.

Wij kennen twee soorten donateurs:

 • Fan
  Donaties vanaf € 25,- per jaar
  - U wordt op de hoogte gehouden van alle concerten via onze elektronische nieuwsbrief.
  - U ontvangt een elektronisch exemplaar van ons verenigingsblad De BlaasBas.
 • Vriend
  Donaties vanaf € 50,- per jaar
  - U wordt op de hoogte gehouden van alle concerten via onze elektronische nieuwsbrief.
  - U krijgt twee gratis toegangskaartjes per jaar voor een concert.
  - Desgewenst sturen we u een gedrukt exemplaar van ons verenigingsblad "De Blaasbas".

De donatie kunt u overmaken op gironummer NL78 INGB 0003 7797 73 t.n.v. Jong Excelsior, Amsterdam.
(BIC: INGBNL2A). Wilt u ook een bijdrage leveren? Meld u dan aan als donateur:

Naar het aanmeldformulier Donateur

Groot Excelsior ontvangt een financiele tegemoetkoming voor de vaste kosten als honorarium van dirigent en huur van de repetitielocatie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Instrumenthuur

Orkestleden die niet over een eigen instrument beschikken, kunnen dit - voor zover voorradig - voor €120 per jaar bij de vereniging huren. Informeer hiernaar bij het bestuur. bestuur@jongexcelsior.nl

Jubileumvieringen / rëunisten
Vele Amsterdamse jongeren zijn via Jeugdorkest Jong Excelsior met muziek in aanraking gekomen. Lees hierover in het in 2001 verschenen boekje geschiedenis van 75-jaar Jeugdorkest Jong Excelsior.
Eens in de vijf jaar vieren we het jubileum met o.a. een optreden van een reünisten-orkest. In 2022 tijdens het 95-jarig jubileumviering van Jong Excelsior stond het reunistenorkest o.l.v. oud-dirigent Ronald Slager.
Ben je oud-lid en wil je meespelen met het reünisten-orkest, Oktober 2026 hopen we het volgende jubileum te vieren! meld dit dan via een mail aan het bestuur: bestuur@jongexcelsior.nl

Muziekbibliotheek

De vereniging beheert een muziekbibliotheek met honderden werken voor harmonieorkest. Zeer regelmatig wordt dit uitgebreid met nieuwe werken. Het actuele repertoire wordt gedigitaliseerd.

Archief

Bekijk het overzicht met een beschrijving van alle verenigingsactiviteiten van de afgelopen jaren.

Archief verenigingsactiviteiten
Koepelorganisatie

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO).

Privacy

Onze vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Lees in document Privacy policy hoe de vereniging omgaat met uw persoonsgegevens.

Inschrijving Kvk

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam;
Jong Excelsior onder nummer V40531802 / Groot Excelsior onder nummer V40535458.