Jeugdorkest Jong Excelsior, Muziekvereniging Groot Excelsior

Amsterdam

Meer informatie over de vereniging

Beide orkesten repeteren in de aula van de Pieter Jelles Troelstraschool, dr. H. Colijnstraat 2, 1067 CG Amsterdam (Nieuw-West). Op loopafstand van tram- en bushalte. Gratis parkeren in de buurt (zie (plattegrond en route).

Tijden repetities en muzieklessen

De muzieklessen zijn op zaterdag tussen 18.00 en 19.00 uur.
Jeugdorkest Jong Excelsior repeteert zaterdagavond van 19.15 tot 22.00 uur.
Harmonieorkest Groot Excelsior repeteert dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur.
Tijdens schoolvakanties wordt uitgeweken naar een andere repetitielokaal.

Contributie

De contributie is door de Algemene Vergadering vastgesteld.

Leden van Jong Excelsior betalen € 17,50 per maand ( € 210,- per verenigingsjaar).

Leden van Groot Excelsior betalen € 20,- per maand (€ 240,- per verenigingsjaar).

Dubbelaars (zowel lid van JE als GE) betalen € 20,- per maand (€ 240,- per verenigingsjaar).

Het maandbedrag dient, bij voorkeur via een maandelijkse automatische overboeking, overgemaakt te worden op ING bankrekening NL78 INGB 0003 7797 73 op naam van Jeugdorkest Jong Excelsior te Amsterdam. Voor betalingen uit het buitenland is de BIC-code van de ING Bank INGBNL2A.

Voor kinderen van ouders met een laag inkomen bestaan er in Amsterdam twee subsidieregelingen voor zowel contributie als instrumenthuur. De scholierenvergoeding van DWI van de gemeente Amsterdam en het Jongerencultuurfonds

Lidmaatschap van onze vereniging geeft recht op korting op het lesgeld van de Muziekschool Amsterdam.

Leden die tijdelijk stoppen met spelen en lid blijven van de vereniging worden niet (automatisch) ontheven van hun contributieplicht. Zij kunnen hiertoe een verzoek mailen aan de penningmeester waarna het bestuur beslist. penningmeester@jongexcelsior.nl

Instrumenthuur

Leerlingen/orkestleden die niet over een eigen instrument beschikken, kunnen dit - voor zover voorradig - voor € 9 per maand bij de vereniging huren. Informeer hiernaar bij het bestuur. bestuur@jongexcelsior.nl

Jubileumconcerten

Eens in de vijf jaar wordt een groots opgezet jubileumfeest georganiseerd met onder andere een optreden van een reünisten-orkest, gevormd door oud-leden. Het 90-jarige jubileum is in november 2016 gevierd in De Meervaart.
Ben je oud-lid en wil je in de toekomst meespelen met het reünisten-orkest, neem dan via mail contact op met het comité oudleden: col@jongexcelsior.nl

Muziekbibliotheek

De vereniging beheert een muziekbibliotheek met honderden werken voor harmonieorkest. Zeer regelmatig wordt dit uitgebreid met nieuwe werken. Het actuele repertoire wordt gedigitaliseerd.

Verslagen

Bekijk het overzicht met alle verenigingsactiviteiten van de afgelopen jaren.

 

Donateurs

Jong Excelsior en Groot Excelsior zijn twee bijzondere orkesten die samen een bloeiende Amsterdamse muziekvereniging vormen. We winden er geen doekjes om: financieel gezien is het anno nu best lastig om een grote vereniging draaiend te houden. Daarom zijn we enorm blij met onze donateurs. Mensen die ons steunen en betrokken zijn bij onze vereniging.
Wij kennen drie soorten donateurs:

Fan                                                                                 - Donaties vanaf € 25,- per verenigingsjaar
U krijgt één gratis toegangskaartje. U wordt op de hoogte gehouden van alle concerten via onze elektronische nieuwsbrief zodat u altijd op tijd bent voor het kopen van een kaartje. U ontvangt een elektronisch exemplaar van ons verenigingsblad ‘dé BlaasBas’.

Vriend                                                                                 - Donaties vanaf € 50,- per verenigingsjaar
U krijgt twee gratis toegangskaartjes. U wordt op de hoogte gehouden van alle concerten via onze elektronische nieuwsbrief zodat u altijd op tijd bent voor het kopen van een kaartje. U ontvangt (gedrukt maar bij voorkeur elektronisch) ons verenigingsblad ‘dé BlaasBas’

Familielid                                                                          - Donaties vanaf € 100,- per verenigingsjaar
U krijgt twee gratis toegangskaartjes. U krijgt 50% korting op twee toegangskaartjes voor een concert naar keuze gedurende het betreffende verenigingsjaar. U wordt op de hoogte gehouden van alle concerten via onze elektronische nieuwsbrief zodat u altijd op tijd bent voor het kopen van een kaartje. U ontvangt (gedrukt maar bij voorkeur elektronisch) ons verenigingsblad ‘dé BlaasBas’

Alle donateurs zijn altijd welkom om een repetitieavond bij te wonen in de P.J. Troelstraschool. Jong Excelsior repeteert op zaterdagavond en Groot Excelsior op dinsdagavond.

Wilt u donateur worden? Stuur dan een mailtje naar: bestuur@jongexcelsior.nl

De donatie kunt u overmaken op gironummer NL78 INGB 0003 7797 73 t.n.v. Jong Excelsior, Amsterdam. (BIC: INGBNL2A)


En verder

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO).
De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam;
Jong Excelsior onder nummer V40531802;
Groot Excelsior onder nummer V40535458.

Privacy

Jeugdorkest Jong Excelsior en Harmonieorkest Groot Excelsior hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Leest in document Privacy policy hoe de vereniging omgaat met uw persoonsgegevens. Privacy Policy