Contact

Bestuur

Voorzitter
Algehele leiding van de vereniging,
representatie, externe zaken
Iris de Rink voorzitter@jongexcelsior.nl
Secretaris
secretariaat, ledenadministratie, correspondentie
Jopie Buijs
(correspondentieadres)
secretaris@jongexcelsior.nl
Lange Muiderweg 520s,
1382LB in Amsterdam - Weesp
Penningmeester
Financïele administratie,
administratie donateurs
Mark van Bussel penningmeester@jongexcelsior.nl
Orkestmanager GE
Dagelijkse leiding GE,
contactpersoon GE-Commissie
Iris de Rink ge@jongexcelsior.nl
Algemeen bestuursleden Lisa Solavera
Hans Pruszner
Aanspreekpunt JE-leden
contactpersoon JE en bestuur
Koen Ballegoij en Danielle je@jongexcelsior.nl

Commissies

PR Commissie
promoten vereniging en concerten
vacature
(ontwerp drukwerk),
Jopie Buijs (website, nieuwsbrief)
Trudy Admiraal (tekstredactie)
Lisa Solavera / Eva Kuil (social media)
pr@jongexcelsior.nl
Muziekbeheer
Mei-li Witsenboer (JE)
Jetske Cnossen (GE)
muziekbeheer@jongexcelsior.nl
Redactie Blaasbas
Trudy Admiraal (tekstredactie)
Judith van der Blom (vormgeving)
 
Instrumentenbeheer
verhuur en onderhoud
Michel Hasselt instrumentenbeheer@jongexcelsior.nl
Studieweekend commissie
organisatie studieweekend JE/GE
Pieter Hoogeveen,
Eline Tolsma,
Marlies Sikken,
Iris van Doggenaar
Muziek Commissie JE
Koen Ballegoij
Iris van Doggenaar
Judith Bakker
Mei-li Witsenboer
je.muziekcommissie@jongexcelsior.nl
Muziek Commissie GE
Koen Ballegoij
Judith van der Blom
Ingeborg Nagel
Hans Pruszner
ge.muziekcommissie@jongexcelsior.nl
Repetitieruimte
Pieter Jelles Troelstraschool
dr. H. Colijnstraat 2
1067 CG Amsterdam
Afmelden
Jong Excelsior
Eva Kuil en Michel Zanders
je.afmelden@jongexcelsior.nl
Groot Excelsior
Marie-Louise Mos
ge.afmelden@jongexcelsior.nl
06 27 24 33 66
Dirigenten
Jong Excelsior
Michel Zanders
je.dirigent@jongexcelsior.nl
Groot Excelsior
Michiel van Vliet
ge.dirigent@jongexcelsior.nl