Groot Excelsior Try-out concert concourswerken
30 september, kerk van het Leger des Heils