Play-in en Nieuwjaarsinstuif 18 januari 2009


We halen de pers met het Nieuwjaarsconcert door Klein Excelsior en het Play-in orkest

De play-in begon voor Klein Excelsior al een dag eerder: samenspel oefenen

Zondag 18 januari - De Play-in

Het orkest repeteert zondag 2 x 90 minuten op de 4 werken die Jakob heeft uitgezocht.
Tussen de middag lunch met soep en broodjes knackworst

15:00 uur: Wolf opent het concert en geeft een toelichting op het de vereniging en de te spelen werken

Behoorlijk veel publiek

Ronald met Klein Excelsior

Caroline vertelt dat de leerlingen door de JE-ers zelf worden opgeleid

Valerie soleert

Nadat Klein Excelsior 3 stukjes heeft gespeelt, gaat het Play-in orkest zitten

Ronald opent met een ouverture

Er doen veel mensen mee van buiten de vereniging

Piet vervolgt het programma

En wie zaten verstopt achter de coulissen?

Wouter Dolmans van het Wijkweb houdt een toespraak.