Dodenherdenking 2012

Jong Excelsior speelt bij het druk bezochte homo-monument op de Westermarkt.

frisjes!

Dit jaar was het een extra eer want de demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Mevrouw van Bijsterveldt, was er ook! Zij was onder de indruk van JE.


Jong Excelsior kreeg ondersteuning van o.a. oud JE-leden Femke Klein en Marieke Ruesink;
Florian had zijn blik klarinetten opengetrokken.

Na de twee minuten stilte, Het Wilhelmus