Kerstconcert Westerkerk
16 december 2012
Groot Excelsior en Canticum Anglicum

Welkomstwoord door Caroline in een volle Westerkerk.

Het programma staat dit jaar in het teken van de Engelse muziek.

Canticum Anglicum komt vanachter uit de kerk al zingend naar voren gelopen.

Het publiek moet ook dit jaar zijn steentje weer bijdragen: meezingen met kerstliederen!

Groot Excelsior geeft alvast een voorproefje van een werk wat ook op het concours gespeeld zal worden:
deel 1 en 2 van Sinfonietta nr. 4 van Philip Sparke

En als toegift Rudolph the Rednosed Reindeer