24 juni 2001
GE speelt in het AMC haar laatste concert van het seizoen

GE + 4 invallers: Dirk, Femke, Jurjen en Nanny
14 leden waren afwezig

De rechterflank van het orkest,

de linkerflank...

en in het centrum Jos van der Sijde.

Frank Steeghs, per 1 december dirigent van GE
luistert geboeid.

Tijdens het concert altijd de kinderzorg.
Annemarie en Marijke druk in de weer met Mariekes zoon.

Na afloop dirigentenoverleg.