Informatie over de vereniging

Repetities

Beide orkesten repeteren in de gymzaal van de Pieter Jelles Troelstraschool, dr. H. Colijnstraat 2, 1067 CG Amsterdam (Nieuw-West). Op loopafstand van tram- en bushalte. Gratis parkeren in de buurt vanaf 19:00 uur.

Tijden

Jeugdorkest Jong Excelsior repeteert vrijdagavond van 19.45 tot 22.00 uur.
Harmonieorkest Groot Excelsior repeteert dinsdagavond van 19.45 tot 22.15 uur.

Contributie

Leden van Jong Excelsior betalen € 240,- per verenigingsjaar.
Leden van Groot Excelsior betalen € 270,- per verenigingsjaar.
Dubbelaars (zowel lid van JE als GE) betalen € 270,- per verenigingsjaar.

Het bedrag dient, bij voorkeur via een automatische overboeking, overgemaakt te worden op ING bankrekening NL78 INGB 0003 7797 73 op naam van Jeugdorkest Jong Excelsior te Amsterdam. Voor betalingen uit het buitenland is de BIC-code van de ING Bank INGBNL2A.

Leden die tijdelijk stoppen met spelen en lid blijven van de vereniging worden niet (automatisch) ontheven van hun contributieplicht. Zij kunnen hiertoe een verzoek mailen aan de penningmeester waarna het bestuur beslist. penningmeester@jongexcelsior.nl

Subsidieregelingen / kortingen

Voor kinderen van ouders met een laag inkomen bestaan er in Amsterdam twee subsidieregelingen voor zowel contributie als instrumenthuur. De scholierenvergoeding van DWI van de gemeente Amsterdam en het Jongerencultuurfonds

Lidmaatschap van onze vereniging geeft recht op korting op het lesgeld van de Muziekschool Amsterdam.

Donateurs

Jong Excelsior en Groot Excelsior zijn twee bijzondere orkesten die samen een bloeiende Amsterdamse muziekvereniging vormen. Donaties vormen een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging. Zij maken het mogelijk om het instrumentarium op peil te houden, concerten, concertreizen en studieweekenden te organiseren, kortom, alles wat nodig is om de vereniging in stand te houden. Daarom zijn we enorm blij met onze donateurs. Mensen die ons steunen en betrokken zijn bij onze vereniging.

Wij kennen drie soorten donateurs:

 • Fan
  Donaties vanaf € 25,- per verenigingsjaar
  - U krijgt één gratis toegangskaartje per verenigingsjaar.
  - U wordt op de hoogte gehouden van alle concerten via onze elektronische nieuwsbrief zodat u altijd op tijd bent voor het kopen van een kaartje.
  - U ontvangt een elektronisch exemplaar van ons verenigingsblad De BlaasBas.
 • Vriend
  Donaties vanaf € 50,- per verenigingsjaar
  - U krijgt al het bovenstaande èn
  - een tweede gratis toegangskaartje per verenigingsjaar èn
  - desgewenst een gedrukt exemplaar van ons verenigingsblad.
 • Familielid
  Donaties vanaf € 100,- per verenigingsjaar
  - U krijgt al het bovenstaande èn
  - 50% korting op twee toegangskaartjes voor een concert naar keuze gedurende het verenigingsjaar.

De donatie kunt u overmaken op gironummer NL78 INGB 0003 7797 73 t.n.v. Jong Excelsior, Amsterdam.
(BIC: INGBNL2A)

Alle donateurs zijn altijd welkom om een repetitieavond bij te wonen in de P.J. Troelstraschool.
Wilt u ook een bijdrage leveren? Meld u dan aan als donateur:

Naar het aanmeldformulier Donateur
Oprichtingsdatum

Jong Excelsior is opgericht op 22 oktober 1926. Harmonieorkest Groot Excelsior is opgericht op 1 september 1981.
Groot Excelior is ontstaan uit het reunistenorkest n.a.v. het 55 jarige jubileum van het jeugdorkest.

Facebook

Bezoek onze Facebook pagina om meer te lezen over de vereniging.

Instrumenthuur

Orkestleden die niet over een eigen instrument beschikken, kunnen dit - voor zover voorradig - voor €120 per jaar bij de vereniging huren. Informeer hiernaar bij het bestuur. bestuur@jongexcelsior.nl

Jubileumconcerten

Eens in de vijf jaar wordt een groots opgezet jubileumfeest georganiseerd met onder andere een optreden van een reünisten-orkest, gevormd door oud-leden. Het 95-jarig jubileum van het jeugdorkest en het 45-jarig jubileum van Groot Excelsior vierden we in maart 2022. Het reunistenorkest stond onder leiding van oud-dirigent Ronald Slager.
Ben je oud-lid en wil je in de toekomst meespelen met het reünisten-orkest, neem dan via mail contact op met het comité oudleden: col@jongexcelsior.nl

Muziekbibliotheek

De vereniging beheert een muziekbibliotheek met honderden werken voor harmonieorkest. Zeer regelmatig wordt dit uitgebreid met nieuwe werken. Het actuele repertoire wordt gedigitaliseerd.

Archief

Bekijk het overzicht met een beschrijving van alle verenigingsactiviteiten van de afgelopen jaren.

Archief verenigingsactiviteiten
Koepelorganisatie

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO).

Privacy

Jeugdorkest Jong Excelsior en Harmonieorkest Groot Excelsior hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Leest in document Privacy policy hoe de vereniging omgaat met uw persoonsgegevens.

Privacy Policy
Inschrijving Kvk

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam;
Jong Excelsior onder nummer V40531802 / Groot Excelsior onder nummer V40535458.